Kancelaria Prawna Modus

Nie mówimy o problemach, mówimy o rozwiązaniach.

Specjalizacje

Kancelaria Prawna Modus świadczy stałą obsługę prawną dla firm, klientów indywidualnych, instytucji jak również służy pomocą przy realizacji konkretnych projektów i przedsięwzięć prawnych.

Klient biznesowy

Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców. Wykwalifikowany zespół prawników zapewnia fachową pomoc prawną oraz doradztwo przedsiębiorcom z różnych branż.

Klient indywidualny

Jedną z naszych specjalności jest obsługa klientów indywidualnych. Wykwalifikowany zespół prawników zapewnia fachową pomoc prawną oraz doradztwo.

0 lat
doświadczenia
0 %
zaangażowania
0 +
obsłużonych klientów

W czym się specjalizujemy

Kancelaria Prawna Modus, założyciel i lider GRUPY MODUS®, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze firm, instytucji publicznych oraz klientów indywidualnych. Kancelaria działa zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku usług prawnych od 1993 r. Nasze doświadczenie oraz wiedza, pozwalają planować i wdrażać efektywne mechanizmy realizacji powierzonych nam zadań i celów.

Kancelaria Prawna Modus zajmuje się również obsługą prawną działalności w zakresie stałej obsługi prawnej. Oferujemy kompleksową opiekę prawną dla podmiotów prawa, które chcą zapewnić zgodność z prawem wszystkich aspektów ich działalności.

Prawo gospodarcze reguluje stosunki pomiędzy państwem a przedsiębiorcami oraz wzajemne relacje pomiędzy podmiotami gospodarczymi.

Prawo cywilne uważane jest za podstawę prawa prywatnego. Jest to jedna z najważniejszych gałęzi prawa.

Prawo spadkowe stanowi ogół przepisów odnoszący się do przejścia cywilnych, majątkowych praw i obowiązków zmarłego na inne osoby.

Sprawy spadkowe na terenie Anglii z uwagi na ich złożoność rodzą dużo problemów po stronie spadkobierców, dlatego warto prowadzić sprawę, korzystając już od samego początku z pomocy prawnej doświadczonego zespołu naszej Kancelarii Prawnej MODUS, która obiera najlepszy i skuteczny kierunek dla każdej takiej sprawy.

W zakresie prawa rodzinnego, Kancelaria Prawna MODUS udziela porad prawnych na etapie przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym.

Kancelaria Prawna MODUS zajmuje się wszystkimi aspektami zarządzania prawami własności intelektualnej oraz ich ochrony na każdym etapie podejmowanych przedsięwzięć.

Prawo medyczne to nieustannie rozwijająca się dziedzina z uwagi na postęp z obszaru ochrony zdrowia. Działalność lecznicza to złożona struktura.

Kancelaria Prawna MODUS w ramach prawa farmaceutycznego specjalizuje się w obsłudze prawnej badań klinicznych na wszystkich etapach projektu.

Badanie stanu prawnego i doradztwo wraz z przedstawieniem optymalnych rozwiązań prawnych.

Prawo karne jest jedną z gałęzi prawa, która obejmuje zespół norm określających zasady odpowiedzialności za przestępstwa, tj. czyny społecznie szkodliwe, zabronione przez ustawę pod groźbą kary.

Prawo wykroczeń reguluje zasady ponoszenia odpowiedzialności prawnej za wykroczenia. Regulacje prawne dotyczące wykroczeń zawarte są w Kodeksie wykroczeń oraz w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

Prawo administracyjne reguluje stosunki prawne, jakie powstają pomiędzy różnymi podmiotami a organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego.

"Pomagać ludziom, aby uwierzyli, że sprawiedliwość w trudnych chwilach życia, może być jego najważniejszym elementem."

Nasza Kancelaria Prawna otrzymała wielokrotne wyróżnienia
w konkursie Orły Prawa

Nasza Kancelaria Prawna zlokalizowana jest w rynku, w centrum Wrocławia

Adres

ul. Igielna 14-15/6
50-117 Wrocław

Telefon

+48 (71) 364 74 21 do 25

Email

biuro@modus-kancelaria.pl