Oferta Kancelarii - Prawo własności intelektualnej

Profesjonalizm

Profesjonalna reprezentacja podmiotów gospodarczych warunkuje maksymalne zaangażowanie oraz wysoką skuteczność realizowanych przez nas zadań

Szeroka wiedza i kompetencje

Osiągnięcie przewagi konkurencyjnej oraz wyjście poza lokalny często odtwórczy sposób działania wymaga wiedzy i odpowiednich narzędzi z zakresu prawa

Najwyższe kwalifikacje​

Jako wykwalifikowany zespół prawników zapewniamy fachową pomoc prawną oraz doradztwo


Oferujemy świadczenie usług doradztwa prawnego w zakresie szeroko pojętego prawa własności intelektualnej i nowych technologii obejmującego w szczególności następujące dziedziny:

  • identyfikacja zasobów intelektualnych podmiotu w celu zabezpieczenia ich ochrony, a także opracowania strategii zarządzania nimi;
  • doradztwo prawne na etapie wyboru przez podmiot optymalnej metody przekształcenia idei w biznes oraz wdrożenia przedsięwzięć z wykorzystaniem nowych technologii;
  • tworzenie strategii prawnej komercjalizacji innowacji i wyników badań naukowych oraz zintegrowanie takich strategii ze strategią biznesową przedsiębiorcy;
  • uzyskiwanie i utrzymywanie praw ochronnych na znaki towarowe, praw z rejestracji wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych;
  • reprezentowanie klientów w sprawach dochodzenia roszczeń związanych z naruszeniem praw własności intelektualnej, w tym autorskich praw osobistych lub majątkowych, praw pokrewnych i praw własności przemysłowej;
  • reprezentowanie klientów w sporach na poziomie krajowym i międzynarodowym w przedmiocie rejestracji znaków towarowych, patentów, itp.;
  • sporządzanie i negocjowanie umów licencyjnych, know-how, badawczo-rozwojowych oraz dotyczących  transferu praw własności intelektualnej.