Oferta Kancelarii - Prawo wykroczeń

Profesjonalizm

Profesjonalna reprezentacja podmiotów gospodarczych warunkuje maksymalne zaangażowanie oraz wysoką skuteczność realizowanych przez nas zadań

Szeroka wiedza i kompetencje

Osiągnięcie przewagi konkurencyjnej oraz wyjście poza lokalny często odtwórczy sposób działania wymaga wiedzy i odpowiednich narzędzi z zakresu prawa

Najwyższe kwalifikacje​

Jako wykwalifikowany zespół prawników zapewniamy fachową pomoc prawną oraz doradztwo


Prawo wykroczeń reguluje zasady ponoszenia odpowiedzialności prawnej za wykroczenia. Regulacje prawne dotyczące wykroczeń zawarte są w Kodeksie wykroczeń oraz w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

W polskim systemie prawa wykroczenie jest czynem zabronionym, który wyróżnia się mniejszą niż przestępstwo szkodliwością społeczną.

Do katalogu wykroczeń zaliczamy:

 • wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu;
 • wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym;
 • wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia;
 • wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji;
 • wykroczenia przeciwko osobie;
 • wykroczenia przeciwko zdrowiu;
 • wykroczenia przeciwko mieniu;
 • wykroczenia przeciwko interesom konsumentów;
 • wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej;
 • wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego;
 • wykroczenia przeciwko obowiązkowi ewidencji;
 • szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe.

Oferta tutejszej Kancelarii Prawnej w zakresie prawa wykroczeń obejmuje w szczególności:

 • reprezentowanie klientów w sprawach o wykroczenia na etapie czynności wyjaśniających, przed organami ścigania oraz sądami wszystkich instancji;
 • sporządzanie pism procesowych oraz wnoszenie środków zaskarżenia;
 • sporządzanie opinii prawnych i udzielanie porad prawnych;
 • doradztwo prawne w sprawach o odszkodowania przeciwko m.in sprawcom wypadków.