Oferta Kancelarii - Prawo spadkowe

Profesjonalizm

Profesjonalna reprezentacja podmiotów gospodarczych warunkuje maksymalne zaangażowanie oraz wysoką skuteczność realizowanych przez nas zadań

Szeroka wiedza i kompetencje

Osiągnięcie przewagi konkurencyjnej oraz wyjście poza lokalny często odtwórczy sposób działania wymaga wiedzy i odpowiednich narzędzi z zakresu prawa

Najwyższe kwalifikacje​

Jako wykwalifikowany zespół prawników zapewniamy fachową pomoc prawną oraz doradztwo


Prawo spadkowe stanowi ogół przepisów prawnych odnoszących się do spadku – ogółu praw i obowiązków majątkowych zmarłego, które z chwilą jego śmierci przechodzą na inne osoby.

W zakresie prawa spadkowego Kancelaria Prawna MODUS zapewnia kompleksową pomoc obejmującą udzielanie porad prawnych oraz reprezentowanie klientów w postępowaniach spadkowych zarówno w Polsce jak i za granicą (Anglia, Włochy, Niemcy, Australia).

W zakresie prawa spadkowego świadczymy pomoc m.in. w sprawach o:

  • stwierdzenie nabycia spadku;
  • zachowek;
  • dział spadku;
  • uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia;
  • stwierdzenie nieważności testamentu;
  • egzekwowanie zapisu i polecenia zawartych w testamencie;
  • zabezpieczenie spadku i spis inwentarza;
  • zrzeczenie się dziedziczenia.

Świadczymy pomoc prawną na etapie sporządzenia testamentu, a także uzyskania notarialnego poświadczenia dziedziczenia.