Oferta Kancelarii - Prawo karne

Profesjonalizm

Profesjonalna reprezentacja podmiotów gospodarczych warunkuje maksymalne zaangażowanie oraz wysoką skuteczność realizowanych przez nas zadań

Szeroka wiedza i kompetencje

Osiągnięcie przewagi konkurencyjnej oraz wyjście poza lokalny często odtwórczy sposób działania wymaga wiedzy i odpowiednich narzędzi z zakresu prawa

Najwyższe kwalifikacje​

Jako wykwalifikowany zespół prawników zapewniamy fachową pomoc prawną oraz doradztwo


Prawo karne jest jedną z gałęzi prawa, która obejmuje zespół norm określających zasady odpowiedzialności za przestępstwa.

Kancelaria Prawna MODUS w zakresie prawa karnego udziela profesjonalnej pomocy prawnej poprzez m.in.:

  • reprezentowanie klientów w sprawach karnych przed sądami wszystkich instancji, a także organami ścigania;
  • sporządzanie subsydiarnych i prywatnych aktów oskarżenia, zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, zażaleń, apelacji, skarg kasacyjnych i innych pism procesowych;
  • udział w czynnościach przesłuchania, przeszukania, zatrzymania;
  • reprezentowanie klientów w sprawach związanych z karą pozbawienia wolności (warunkowe przedterminowe zwolnienie, przerwa w karze, warunkowe zawieszenie, czy odroczenie wykonania kary, zamiana kary) oraz o uzyskanie zezwolenia na odbywanie kary przy zastosowaniu systemu dozoru elektronicznego;
  • udział oraz prowadzenie negocjacji w związku z dobrowolnym poddaniem się karze lub skazaniem;
  • udzielanie porad prawnych i sporządzanie opinii prawnych.