Oferta Kancelarii - Prawo gospodarcze

Profesjonalizm

Profesjonalna reprezentacja podmiotów gospodarczych warunkuje maksymalne zaangażowanie oraz wysoką skuteczność realizowanych przez nas zadań

Szeroka wiedza i kompetencje

Osiągnięcie przewagi konkurencyjnej oraz wyjście poza lokalny często odtwórczy sposób działania wymaga wiedzy i odpowiednich narzędzi z zakresu prawa

Najwyższe kwalifikacje​

Jako wykwalifikowany zespół prawników zapewniamy fachową pomoc prawną oraz doradztwoPrawo gospodarcze reguluje stosunki pomiędzy państwem a przedsiębiorcami oraz wzajemne relacje pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Prawo gospodarcze dzielimy na prawo gospodarcze prywatne oraz prawo gospodarcze publiczne.

W zakresie prawa gospodarczego Kancelaria Prawna MODUS oferuje m.in.:

 • doradztwo prawne przy wyborze optymalnej dla podmiotu formy prowadzenia przez niego działalności gospodarczej;
 • kompleksową obsługę w zakresie tworzenia i rejestracji spółek prawa handlowego w Polsce i innych krajach europejskich, a także w Japonii, Iraku, Gruzji i Azerbejdżanie;
 • doradztwo prawne związane z procedurą podziału, łączenia i przekształcenia spółek;
 • tworzenie oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców;
 • sporządzanie, weryfikację i opiniowanie wszelkich umów i dokumentów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorców w obrocie gospodarczym;
 • tworzenie i opiniowanie aktów prawa wewnętrznego firmy, w tym projektów statutów i umów spółek, regulaminów, uchwał organów spółek;
 • obsługa prawna posiedzeń rad nadzorczych, zgromadzeń akcjonariuszy i udziałowców, posiedzeń zarządów;
 • obsługa prawna transakcji nabycia udziałów lub akcji, przedsiębiorstw i ich majątku;
 • prowadzenie audytów prawnych (due diligence) spółek handlowych;
 • udział w negocjacjach z partnerami handlowymi;
 • usługi windykacji roszczeń na rzecz przedsiębiorców;
 • doradztwo prawne, w zakresie bieżącej działalności przedsiębiorcy, w tym również w zakresie planowania rozwoju firmy;
 • reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach przed urzędami, sądami powszechnymi, polubownymi oraz przed organami egzekucyjnymi;
 • tworzenie strategii ochrony własności intelektualnej firmy;
 • pomoc w pozyskiwaniu źródeł finansowania działalności gospodarczej, w tym z funduszy krajowych oraz unijnych;
 • szkolenia pracowników w zakresie przepisów obowiązującego prawa.

W ofercie tutejszej Kancelarii Prawnej MODUS znajduje się również doradztwo prawne na etapie ubiegania się przez przedsiębiorcę o uzyskanie statusu Centrum Badawczo-Rozwojowego .