Oferta Kancelarii - Prawo gospodarcze

Profesjonalizm

Profesjonalna reprezentacja podmiotów gospodarczych warunkuje maksymalne zaangażowanie oraz wysoką skuteczność realizowanych przez nas zadań

Szeroka wiedza i kompetencje

Osiągnięcie przewagi konkurencyjnej oraz wyjście poza lokalny często odtwórczy sposób działania wymaga wiedzy i odpowiednich narzędzi z zakresu prawa

Najwyższej kwalifikacje​

Jako wykwalifikowany zespół prawników zapewniamy fachową pomoc prawną oraz doradztwo


Prawo gospodarcze reguluje stosunki pomiędzy państwem a przedsiębiorcami oraz wzajemne relacje pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Prawo gospodarcze dzielimy na prawo gospodarcze prywatne oraz prawo gospodarcze publiczne.

W zakresie prawa gospodarczego Kancelaria Prawna MODUS oferuje m.in.

  • porady prawne, tworzenie strategii prawnych, konsultacje odnośnie podejmowanych działań;
  • zakładanie i przekształcenia spółek prawa handlowego;
  • sporządzanie, weryfikację i opiniowanie wszelkich umów, dokumentów związanych z działalnością i obrotem gospodarczym, pism sądowych;
  • tworzenie i analizę statutów, regulaminów, ekspertyz specjalistycznych;
  • obsługę korporacyjną na rzecz podmiotów gospodarczych;
  • reprezentowanie oraz zastępstwo w postępowaniach procesowych i nieprocesowych przed sądami, urzędami, organami egzekucyjnymi;
  • obecność w trakcie negocjacji z partnerami handlowymi;
  • usługi windykacji roszczeń w trybie sądowym (postępowanie sądowe zakończone egzekucją należności) lub polubownym (mediacja);
  • prowadzenie due diligence;
  • szereg innych usług dotyczących regulacji określanych przez prawo gospodarcze.