Oferta Kancelarii - Postępowanie spadkowe na terenie Anglii

Profesjonalizm

Profesjonalna reprezentacja podmiotów gospodarczych warunkuje maksymalne zaangażowanie oraz wysoką skuteczność realizowanych przez nas zadań

Szeroka wiedza i kompetencje

Osiągnięcie przewagi konkurencyjnej oraz wyjście poza lokalny często odtwórczy sposób działania wymaga wiedzy i odpowiednich narzędzi z zakresu prawa

Najwyższej kwalifikacje​

Jako wykwalifikowany zespół prawników zapewniamy fachową pomoc prawną oraz doradztwo


SPRAWY SPADKOWE NA TERENIE ANGLII z uwagi na ich złożoność rodzą dużo problemów po stronie spadkobierców, dlatego warto prowadzić sprawę, korzystając już od samego początku z pomocy prawnej doświadczonego zespołu naszej Kancelarii Prawnej MODUS, która obiera najlepszy i skuteczny kierunek dla każdej takiej sprawy.

Kancelaria Prawna MODUS we współpracy z partnerską Kancelarią Prawną z Anglii prowadzi i koordynuje od początku do końca POSTĘPOWANIA SPADKOWE NA TERENIE ANGLII, oferując w szczególności pomoc w zarządzaniu spadkiem w Anglii.

Oferujemy usługi doradztwa prawnego w sprawach spadkowych o charakterze transgranicznym, wskazując jakie prawo danego państwa i jaki sąd będzie właściwy dla rozstrzygnięcia danej sprawy.

Pomagamy rozstrzygać wszelkie spory dotyczące spadku, w tym m.in. z nierzetelnymi i nieuczciwymi wykonawcami testamentu oraz związane z kwestionowaniem ważności testamentu.

Obsługa prawna świadczona jest w języku polskim i angielskim.

Pierwszym krokiem po śmierci spadkodawcy w Anglii jest ustalenie listy składników masy spadkowej po osobie zmarłej oraz ustalenie, czy zmarły pozostawił po sobie jakieś długi.

W tym celu Kancelaria Prawna MODUS nawiązuje kontakt z odpowiednimi instytucjami, a także — na życzenie Klienta podejmuje czynności mające na celu otrzymanie uwierzytelnionego odpisu testamentu. W przypadku gdy spadkodawca sporządził testament podejmujemy kroki w celu nadania mu mocy prawnej i wydania na podstawie takiego testamentu angielskiego upoważnienia do zarządzania spadkiem (probate). Poprzez Grant of Probate zostaje stwierdzona nie tylko ważność testamentu, ale wykonawcy testamentu otrzymują też prawo dyspozycji majątkiem według woli zmarłego zawartej w testamencie.

W przypadku dziedziczenia ustawowego należy ubiegać się o pismo uprawniające do zarządu majątkiem (a letter of administration).


Następnym krokiem jest pomoc w zebraniu wszystkich składników masy spadkowej, a także doradztwo prawne w zakresie regulowania wszelkich zobowiązań pozostałych po osobie zmarłej. Pozostałe składniki majątku wymagają rozdysponowania pomiędzy spadkobierców, zgodnie z wolą zmarłego wyrażoną w testamencie lub zasadami dziedziczenia ustawowego w przypadku jego braku.

W przypadku sporów dotyczących uprawnień do dziedziczenia lub dotyczących upoważnienia do zarządu masą spadkową, Kancelaria Prawna MODUS kieruje sprawę do odpowiedniego Sądu.

Skontaktuj się z nami w sprawie spadku w Anglii: