Oferta Kancelarii - Prawo administracyjne

Profesjonalizm

Profesjonalna reprezentacja podmiotów gospodarczych warunkuje maksymalne zaangażowanie oraz wysoką skuteczność realizowanych przez nas zadań

Szeroka wiedza i kompetencje

Osiągnięcie przewagi konkurencyjnej oraz wyjście poza lokalny często odtwórczy sposób działania wymaga wiedzy i odpowiednich narzędzi z zakresu prawa

Najwyższe kwalifikacje​

Jako wykwalifikowany zespół prawników zapewniamy fachową pomoc prawną oraz doradztwo


Prawo administracyjne reguluje stosunki prawne, jakie powstają pomiędzy różnymi podmiotami a organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego. Obejmuje ono również normy prawne określające zasady organizacji działania tych organów oraz wykonywane przez nie czynności.

Kancelaria Prawna MODUS oferuje pomoc prawną z zakresu prawa administracyjnego, m.in.:

  • kompleksowe porady prawne oraz reprezentowanie klientów w postępowaniu przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym;
  • sporządzanie zażaleń, skarg na bezczynność organu, wniosków o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji administracyjnych, skarg do sądu administracyjnego, wniosków o uchylenie bądź zmianę ostatecznej decyzji, wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji; skarg o wznowienie postępowania i wszelkich innych pism w postępowaniu.