Oferta Kancelarii - Prawo medyczne

Profesjonalizm

Profesjonalna reprezentacja podmiotów gospodarczych warunkuje maksymalne zaangażowanie oraz wysoką skuteczność realizowanych przez nas zadań

Szeroka wiedza i kompetencje

Osiągnięcie przewagi konkurencyjnej oraz wyjście poza lokalny często odtwórczy sposób działania wymaga wiedzy i odpowiednich narzędzi z zakresu prawa

Najwyższe kwalifikacje​

Jako wykwalifikowany zespół prawników zapewniamy fachową pomoc prawną oraz doradztwo


Prawo medyczne to nieustannie rozwijająca się dziedzina z uwagi na postęp medycyny.

Oferta Kancelarii Prawnej MODUS w zakresie prawa medycznego dedykowana jest dla osób fizycznych jak również dla indywidualnych i grupowych praktyk lekarskich i pielęgniarskich oraz podmiotów leczniczych i obejmuje m.in.:

  • doradztwo prawne i konsulting w zakresie wyboru bezpiecznych form wykonywania zawodów lekarza i pielęgniarki;
  • doradztwo prawne w zakresie rejestracji, przekształcania indywidualnych oraz grupowych praktyk lekarskich i pielęgniarskich, a także podmiotów leczniczych;
  • reprezentacja podmiotów prawa medycznego, a także osób poszkodowanych na skutek błędu medycznego w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym w sprawach o szeroko definiowane błędy medyczne oraz o ochronę dóbr osobistych;
  • zastępstwo procesowe i reprezentacja przed instytucjami oraz samorządami zawodowymi;
  • prawo pracy i ochrony danych osobowych;
  • sporządzanie specjalistycznych opinii i ekspertyz prawnych (m.in. w zakresie zagadnień etyki lekarskiej, praw pacjenta i spraw dyscyplinarnych lekarzy);
  • tworzenie i opiniowanie umów z zakresu prawa medycznego, w tym z NFZ (kontrakty);
  • prawne wspieranie procesów decyzyjnych, jako elementów warunkujących ważność decyzji;
  • strategiczne doradztwo prawne dla minimalizowania ryzyk związanych z prowadzoną działalnością medyczną.