Wykładnia treści umowy

Sprecyzowanie praw i obowiązków stron w stosunku zobowiązaniowym nastręcza nieraz trudności. Wątpliwości co do tego, jak rozumieć oświadczenie woli, usuwa się wówczas w drodze jego wykładni, dokonywanej według reguł interpretacyjnych…

0 Komentarzy