Interpretacja testamentu

Treść dyspozycji spadkodawcy zawartych w testamencie budzi nierzadko wiele wątpliwości Jednak nieprecyzyjność tych zapisów nie przesądza o nieważności testamentu. W przypadku wystąpienia niejasności co do treści testamentu istnieje konieczność skorzystania…

0 Komentarzy

Testament własnoręczny

Rozporządzenie majątkiem na wypadek śmierci może nastąpić wyłącznie w drodze testamentu w przewidzianej prawnie formie.Najprostszą postacią testamentu jest testament własnoręczny, którego sporządzenie nie wymaga obecności świadków. Może być on w…

0 Komentarzy

Wydziedziczenie dokonane przez spadkodawcę

Wydziedziczenie dokonane przez spadkodawcę polega na pozbawieniu zstępnych, małżonka i rodziców prawa do zachowku.Wola wydziedziczenia może zostać wyrażona przez spadkodawcę wyłącznie w testamencie, z którego powinna wynikać przyczyna wydziedziczenia uprawnionego,…

0 Komentarzy