Oferta Kancelarii - Prawo ochrony środowiska

Profesjonalizm

Profesjonalna reprezentacja podmiotów gospodarczych warunkuje maksymalne zaangażowanie oraz wysoką skuteczność realizowanych przez nas zadań

Szeroka wiedza i kompetencje

Osiągnięcie przewagi konkurencyjnej oraz wyjście poza lokalny często odtwórczy sposób działania wymaga wiedzy i odpowiednich narzędzi z zakresu prawa

Najwyższe kwalifikacje​

Jako wykwalifikowany zespół prawników zapewniamy fachową pomoc prawną oraz doradztwo


Oferta Kancelarii Prawnej MODUS z zakresu prawa ochrony środowiska obejmuje w szczególności:

  • badanie stanu prawnego przedsiębiorstwa w świetle obowiązków wynikających z przepisów o ochronie środowiska wraz z przedstawieniem optymalnych rozwiązań prawnych dla realizacji obowiązków wynikających z tych przepisów (np. gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami, emisje do atmosfery);
  • sporządzanie opinii prawnych obejmujących prawo ochrony środowiska;
  • reprezentowanie klientów przed wszystkimi organami powołanymi do wykonywania zadań publicznych (m.in. prezydent, burmistrz, starosta, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Sąd Administracyjny, Naczelny Sąd Administracyjny);
  • pomoc w uzyskiwaniu wymaganych zezwoleń i decyzji środowiskowych.