Zastrzeżenie odstępnego w umowie

Zastrzeżenie odstępnego jest szczególną postacią umownego prawa odstąpienia od umowy. Na mocy tej klauzuli umownej strony uzależniają prawo jednej lub obu do odstąpienia od umowy od spełnienia określonego świadczenia pieniężnego.…

0 Komentarzy

Wykładnia treści umowy

Sprecyzowanie praw i obowiązków stron w stosunku zobowiązaniowym nastręcza nieraz trudności. Wątpliwości co do tego, jak rozumieć oświadczenie woli, usuwa się wówczas w drodze jego wykładni, dokonywanej według reguł interpretacyjnych…

0 Komentarzy