Zastrzeżenie odstępnego w umowie

Zastrzeżenie odstępnego jest szczególną postacią umownego prawa odstąpienia od umowy. Na mocy tej klauzuli umownej strony uzależniają prawo jednej lub obu do odstąpienia od umowy od spełnienia określonego świadczenia pieniężnego.…

0 Komentarzy