You are currently viewing Postępowanie spadkowe na terenie Wielkiej Brytanii (Anglii)

Postępowanie spadkowe na terenie Wielkiej Brytanii (Anglii)


Sprawy spadkowe na terenie Anglii z uwagi na ich złożoność rodzą dużo problemów po stronie spadkobierców, dlatego warto prowadzić sprawę, korzystając już od samego początku z pomocy prawnej doświadczonego zespołu naszej Kancelarii Prawnej MODUS, która obiera najlepszy i skuteczny kierunek dla każdej takiej sprawy. Kancelaria Prawna MODUS we współpracy z partnerską Kancelarią Prawną z Anglii prowadzi i koordynuje postępowania spadkowe na terenie Anglii, oferując w szczególności pomoc w zarządzaniu spadkiem w Anglii.
Obsługa prawna świadczona jest w języku polskim i angielskim.


Pierwszym krokiem po śmierci spadkodawcy w Anglii jest ustalenie listy składników masy spadkowej po osobie zmarłej oraz ustalenie, czy zmarły pozostawił po sobie jakieś długi.
W tym celu Kancelaria Prawna MODUS nawiązuje kontakt z odpowiednimi instytucjami, a także — na życzenie Klienta podejmuje czynności mające na celu otrzymanie uwierzytelnionego odpisu testamentu.

Kancelaria Prawna Modus oferuje kompleksowe wsparcie w zakresie prawa spadkowego oraz prawa spadkowego w UK.


W przypadku gdy spadkodawca sporządził testament podejmujemy kroki w celu nadania mu mocy prawnej i wydania na postawie takiego testamentu angielskiego upoważnienia do zarządzania spadkiem (probate). Poprzez Grant of Probate zostaje stwierdzona nie tylko ważność testamentu, ale wykonawcy testamentu otrzymują też prawo dyspozycji majątkiem według woli zmarłego zawartej w testamencie.
W przypadku dziedziczenia ustawowego należy ubiegać się o pismo uprawniające do zarządu majątkiem (letters of administration).
Następnym krokiem jest pomoc w zebraniu wszystkich składników masy spadkowej, a także doradztwo prawne w zakresie regulowania wszelkich zobowiązań pozostałych po osobie zmarłej. Pozostałe składniki majątku wymagają rozdysponowania pomiędzy spadkobierców, zgodnie z wolą zmarłego wyrażoną w testamencie lub zasadami dziedziczenia ustawowego w przypadku jego braku.

W przypadku sporów dotyczących uprawnień do dziedziczenia lub dotyczących upoważnienia do zarządu masa spadkową, Kancelaria Prawna MODUS kieruje sprawę do odpowiedniego Sądu.