You are currently viewing Błąd terapeutyczny (leczniczy) jako szczególny rodzaj błędu medycznego

Błąd terapeutyczny (leczniczy) jako szczególny rodzaj błędu medycznego

W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 1 kwietnia 1955 r. (IV CR 39/54) stwierdzono, że błędem lekarskim jest czynność (zaniechanie) lekarza w sferze diagnozy i terapii, niezgodna z nauką medyczną w zakresie dla lekarza dostępnym.

Błąd medyczny (lekarski) jest kategorią obiektywną, niezależną od konkretnej osoby, jej zdolności oraz okoliczności, w jakich udziela świadczeń zdrowotnych.

Popełnienie tego rodzaju błędu może skutkować poniesieniem odpowiedzialności cywilnej, zawodowej i karnej.

Przesłankami odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu spowodowania szkody na osobie w warunkach błędu medycznego są obok tej szkody, zawinione działanie lub zaniechanie personelu medycznego oraz adekwatny związek przyczynowy pomiędzy działaniem (zaniechaniem) a szkodą.

W literaturze prawniczej i medycznej, jak również w orzecznictwie dokonuje się podziału błędów medycznych w oparciu o kryterium czynności, w związku z podjęciem których dochodzi do uszczerbku na zdrowiu pacjenta.

Podstawowa typologia obejmuje błąd diagnostyczny (rozpoznania), błąd prognozy (rokowania) oraz błąd w leczeniu (terapeutyczny).

Kancelaria Prawna Modus oferuje kompleksowe, profesjonalne wsparcie i doradztwo w zakresie prawa medycznego.

Jedną z najczęściej spotykanych postaci błędu medycznego jest błąd terapeutyczny.

Sądy wielokrotnie odwoływały się w orzecznictwie do kategorii błędu terapeutycznego.

W wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 30 października 2019 r. (sygn. akt: XXV C 778/16) wskazano, iż błąd terapeutyczny zachodzi w przypadku niewłaściwej metody lub wadliwego sposobu leczenia.

Błąd terapeutyczny może również polegać na przeprowadzeniu zabiegu pomimo istnienia w tym względzie przeciwwskazań lekarskich, a także na niepodjęciu bezwzględnie koniecznego leczenia.

Szczególną postacią błędu terapeutycznego jest tzw. błąd operacyjny polegający na wadliwym (nieprawidłowym przeprowadzeniu zabiegu, który z reguły wywołuje stosunkowo najpoważniejsze skutki (w postaci szkód nieodwracalnych), np. nieuzasadnione okolicznościami i nieprawidłowe zwężenie lub poszerzenie pola operacyjnego. Za błąd terapeutyczny uznaje się także zaniechanie opieki pooperacyjnej oraz niewdrożenie koniecznej rehabilitacji (wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie I Wydział Cywilny z dnia 16 grudnia 2020 r., sygn. akt: I C 603/17).

Błędem terapeutycznym jest z całą pewnością wykonanie zabiegu zbędnego.

Jako przykład tego rodzaju błędów terapeutycznych wyłania się na tle orzecznictwa wykonanie zbędnego zabiegu amputacji obu piersi kobiety wyłącznie na podstawie badań palpacyjnych, bez uprzedniego skonsultowania diagnozy nowotworu złośliwego z onkologiem, jak również resekcja zdrowej nerki pacjenta.

Kolejną postacią błędu terapeutycznego jest stosowanie zarzuconej metody leczenia, które powoduje szkodę lub powiększa jej rozmiar. Błędu tego rodzaju dopatrzył się Sąd w zastosowaniu w konkretnych okolicznościach podczas porodu fizjologicznego zarzuconej już metody Kristellera (wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 17.12.2003 r., sygn. akt: II C 844/01/05).

W judykaturze i piśmiennictwie podnosi się, że błąd terapeutyczny jest bardzo często popełniany w następstwie źle postawionej diagnozy.

Kancelaria Prawna MODUS służy od wielu lat pomocą w dochodzeniu odszkodowań i zadośćuczynień dla osób poszkodowanych i pokrzywdzonych w wyniku błędów medycznych, w tym również terapeutycznych.