Przesłanki zasiedzenia nieruchomości

Zgodnie z art. 172 § 1 i 2 KC posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze…

0 Komentarzy