Testament w prawie angielskim

Nabycie spadku w Anglii może nastąpić w oparciu o istniejący i ważny testament. Brak ważnego testamentu skutkuje tym, iż majątek zmarłego objęty zostaje regułami dziedziczenia ustawowego. Testament w świetle prawa…

0 Komentarzy

Istota posiadania samoistnego

Definicja posiadania samoistnego zawarta została w artykule 336 k.c., na mocy którego cechy posiadacza samoistnego można przypisać wyłącznie posiadaczowi rzeczy, który włada nią jak właściciel, czyli wykonuje uprawnienia składające się…

0 Komentarzy

Zastrzeżenie odstępnego w umowie

Zastrzeżenie odstępnego jest szczególną postacią umownego prawa odstąpienia od umowy. Na mocy tej klauzuli umownej strony uzależniają prawo jednej lub obu do odstąpienia od umowy od spełnienia określonego świadczenia pieniężnego.…

0 Komentarzy